Dental-X fogászati radiológiai képzés

N

Tapasztalt RTG-, CT-, MRI-operátor, Mrázik Bernadett előadásában, Dr. Radánovics-Nagy Dániel közreműködésével

N

45+ fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus résztvevő

N
Elméleti alapok helyszíni, kiscsoportos gyakorlattal kiegészítve
N

Akkreditált továbbképzés a fogászati ellátás szakmacsoport számára: 15 kreditpont

p
Belső továbbképzéseket – megfelelő rendelői infrastruktúra meglétében – egyéni megkeresésre országszerte szívesen vállalunk!

Nem minősül alap vagy bővített fokozatú sugárvédelmi képzésnek/továbbképzésnek ÉS nem feltétele a képzésen való részvételnek a sugárvédelmi képesítés megléte.

A kezelőorvos munkáját nagymértékben segíti az olyan kompetens és felkészült asszisztencia, amely magabiztos rutinnal rendelkezik a tökéletes intra-, és extraorális felvételek valamint a minőségi CT-vizsgálat elkészítése terén. A DentOwl Group Kft. és a CT Sziget Dental-X közös workshopján az asszisztensek olyan gyakorlati készségeket sajátíthatnak el, amelyek révén a fogorvos munkája is jelentős megkönnyíthető és kiszámíthatóbbá tehető, hiszen a páciens kezelési terve igazán informatív diagnosztikára épülhet: olyanra, amelyet a kezelőorvos vár és amely alapján a legkedvezőbb terápiás megoldást tudja választani.

Aktuális kurzusunk:

Tematika

1. Felvételtechnika alapjai, áttekintés a sugárfizika alapvetéseit érintve
A röntgensugárzás kapcsán milyen potenciális problémák és kérdések érinthetik az asszisztenseket és milyenek a pácienseket?
Mit kell feltétlenül tudnia egy felvételeket készítő asszisztensnek a röntgenberendezések felépítésével kapcsolatban?
Milyen hatásai vannak a röntgensugárzásnak?
Milyen módon keletkezik a röntgenkép?
A röntgendiagnosztika fejlődése; vissza a múltba: röviden a röntgenfilmekről és előhívásukról. A jelen: digitalizáció és röntgenszenzorok – mit, mivel, hogyan?
2. Röntgenfelvételek típusai, felvételtechnikai ismeretek
Elengedhetetlen, hogy a felvételeket készítő asszisztens tisztában legyen a különféle röntgenfelvételek típusaival, azok elméleti hátterével és indikációjukkal, valamint a rá vonatkozó kompetenciákkal. Az előadás gyakorlatorientáltan, számos klinikai képpel illusztrálva mutatja be az intraorális felvételeket: a periapicalis-, a ráharapásos- és a koronafelvételeket; valamint az extraorálisakat. Utóbbiak közül részletesen tárgyalja a mentum- és buccafelvételt, a különféle koponyafelvételeket (AP, PA, O, OMÜ, TMI, mandibula, arcus felvételek), a távfelvételeket (teleröntgen, cephalo), valamint az orthopantomogramot (1/2 és 2/3 OP).
3. A helyes páciens pozícionálás jelentősége a különféle felvételek készítése során
Ahhoz, hogy a lehető legtöbb diagnosztikai információval bíró felvétel készülhessen, rendkívül fontos a megfelelő módon pozícionálni és instruálni a pácienst. Miként kerülhetők el az ismétlések, hibás felvételek? Esetbemutatásokon keresztül a főbb típushibák elemzése által igyekszik az előadás gyakorlati tudást adni ezekkel kapcsolatban. Milyen anatómiai képletek, mérőpontok és nevezetes egyenesek segítik az asszisztenst ebben a munkában? Milyen gyári beállítások léteznek és melyek ezekből a módosítható paraméterek, ha az adott eset ezt megkívánja?
4. Periapicalis felvételek, panoráma- és teleröntgen, valamint CT-felvételek készítése a gyakorlatban
A kellően megalapozott elméleti alapozó után a résztvevők a gyakorlatban, kis csoportokban, valós készülékeken gyakorolhatják a különféle felvétel típusok (periapicalis, OP és teleröntgen, CT) helyes kivitelezését – természetesen tényleges sugárexpozíció nélkül. A gyakorlat célja, hogy a résztvevők magabiztos készséggel rendelkezzenek mindenekelőtt az előkészületekkel, a helyes beállítással és pozícionálással kapcsolatban. A gyakorlat külön részét képezi az ún. minősített nehéz esetek bemutatása: túl magas, túl alacsony, mozgássérült, remegő kezű, stb. páciens – és ezek kapcsán gyakorlati trükkök és tippek átadása. Klinikai felvételeken keresztül támpontokat ismertetünk a képek értékelésének technikai szempontjairól. A gyakorlást követően lehetőség adódik az egyéni kérdések tisztázására is.
5. A különféle képalkotók igazságügyi orvostani vonatkozásai és záróteszt írása
Mindennapi munkánk során gyakran merülnek fel kérdések páciens oldalról a készölő képalkotó felvételekkel kapcsolatban:
Veszélyes-e a sugár? Különösen várandós nők esetén. Mi a szakmai állásfoglalás ezzel kapcsolatban? És egyáltalán: kié az elkészült felvétel? Milyen vonatkozásai lehetnek ennek betegjogi perek esetén?

Mivel az ember fogazata – éppúgy mint az ujjlenyomata vagy a DSN-állománya – teljes mértékben egyedi, ezért személyazonosításra alkalmas (ún. primer azonosító). Magyarországon 2018 óta külön, fogorvosokból álló szakmai team alakult a Nemzeti Nyomozóiroda kötelékében a hazai és nemzetközi esetek megoldására: bűnügyek felderítésében és tömegszerencsétlenségek áldozatainak azonosítása való közreműködés kapcsán. Ezen esetek megoldásában elengedhetetlen a megfelelő ún. antemortem és postmortem radiológiai adatok megléte. Az előadó konkrét példákon keresztül mutatja be a különféle képalkotók jelentőségét mindebben.

Az előadást követően a kurzus zárásaként a résztvevők kitöltik a 20 kérdésből álló írásbeli elméleti tesztet.

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot az info@dentowl.hu e-mail címen, vagy az alábbi üzenő felületen!

Dental-X fogászati radiológiai képzés

7 + 11 =