Master of DentOwl Assistant – Oral Surgery

Hatékonyságnövelés fogorvos és asszisztens együttműködésében a szájsebészeti és implantológiai beavatkozások során

N

25+ éve praktizáló szájsebész és implantológus szakorvos, igazságügyi szakértő, Dr. Lászlófy Csaba előadásában

N

Anatómiai alapismeretek Dr. Radánovics-Nagy Dániel előadásában

N

50+ fogászati asszisztens/klinikai fogászati higiénikus résztvevő

N

Akkreditált továbbképzés a fogászati ellátás szakmacsoport számára: 11 kreditpont

N
Fókuszban a szájsebészeti műtéti beavatkozások, a fogászati implantáció és az implantációs protetika asszisztensi vonatkozásai
N

EGYEDÜLÁLLÓ VIDEÓS TANANYAG DR. LÁSZLÓFY CSABA MŰTŐJÉBŐL
Bölcsességfog eltávolítása feltárásból, arcüreg emelés, implantátum beültetés szemléltetése 4K-ban rögzített műtéti videók segítségével asszisztensi aspektusból is

p

Belső rendelői továbbképzéseket egyéni megkeresésre országszerte szívesen vállalunk!

Tematika

1. Back to the basics – Anatómiai alapismeretek fogászati asszisztensek számára

Hangsúlyozandó, hogy nem „száraz”, latin nomenklatúrával szeretnénk traktálni a résztvevőket, hanem a klinikumban tevékenykedő fogászati asszisztensek számára releváns és fontos anatómiai alapismereteket szeretnénk felfrissíteni szemléletes ábrákkal és klinikai képekkel.

2. Az általános fogeltávolítás eszközigénye, szájsebészeti műszerismeret

Az extractio a leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozás, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a fogászati asszisztens rutinszerűen ismerje az ehhez szükséges kellékeket, emellett az egyéb általános szájsebészeti műtétekhez szükséges műszereket. Minden egyes eszközt kézbe adunk, elmagyarázzuk a működését és interaktív program keretében gyakoroltatjuk a felismerésüket.

3. Infekciókontroll jelentősége a szájsebészeti beavatkozások során

Az egyik legalapvetőbb és legfontosabb fogászati asszisztensi kompetencia a fogászati rendelő, illetve beavatkozások során használt kéziműszerek tisztántartása és fertőtlenítése. Az alapvető infekciókontroll ismeretek felelevenítésén túl típushibákra szeretnénk felhívni a figyelmet.

4. Dentálhigiénikusok szerepe a szájsebészeti beavatkozások megfelelő kondícióinak megteremtésében; az implantációs fogpótlások utógondozása

Ideális esetben minden fogászati – így a szájsebészeti – beavatkozás gyulladásmentes szájkörnyezetben végzendő. Éppen ezért a dentálhigiénikusok munkája is elengedhetetlen ezen a téren: supra- és subgingivalis depurálás, gyökérsimítás illetve a páciens edukálása-instruálása-motiválása a helyes individuális szájhigiénés technikák elsajátítására és fenntartására.

5. A dentoalveoláris szájsebészet szerepe a fogászati beavatkozások palettáján

A sikeres betegellátás alapja az eredményes csapatmunka. Kiemelkedően fontos az ellátásban szereplők (fogorvos, szájsebész, asszisztenseik) hatékony együttműködése. Esetbemutatásokkal és műtéti videófelvételekkel szemléltetjük a téma fontosságát.

6. A fogeltávolítás asszisztensi aspektusai

Az extractio a leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozás, éppen ezért fontosnak tartjuk indikációs területeinek és komplikációinak, valamint posztoperatív teendőinek ismertetését.

 • A fogeltávolítás indikációi, (kontraindikációi) és relatív kontraindikációi
 • A fogeltávolítás során fellépő komplikációk: fractúrák (korona, gyökér, alveolus), vérzés, a nervus alveolaris inferior illetve a sinus maxillaris sérülése
 • „Atraumatikus” extractio az alveolaris csont megkímélésével
 • A fogeltávolítást követő sebgyógyulási zavarok, posztoperatív tennivalók
 • A fogeltávolítás szempontjai a későbbi implantáció figyelembevételével
7. Szájsebészeti műtéti beavatkozások asszisztensi vonatkozásai

A szájsebészeti steril műtétek speciális igényeket támasztanak az asszisztencia felé, ezeket igyekszünk a leggyakoribb beavatkozások tükrében sorra venni.

 • Alapfogalmak és az eljárások ismertetése
 • Bölcsességfogak sebészi eltávolítása – a bölcsességfogak pozíciója, és annak variációi, a bölcsességfogak által okozott paroblémák és panaszok
 • Gyökércsúcs-rezekció – indikáció és kontraindikáció
 • Csontpótló eljárások (saját csont átültetése, csontpótlók és alkalmazásuk) – csontpótlás az alsó és felső állcsonto, csontpótlás az arcüregben
 • Az asszisztens(ek) feladatai a beavatkozás előtt, közben és után
 • Tippek és trükkök az orvos és az asszisztens hatékony együttműködéséhez
 • Az asszisztens feladatai a műtéti dokumentációban
8. A fogászati implantáció asszisztensi aspektusai

A fogászati implantátumok integrálódásának és hosszú távú működésének alappillére a gyártói utasítások betartása és a megfelelő műtéti technika alkalmazása. Különleges jelentőségű a műtét eszköz- és fogyóanyag szükségletének megfelelő előkészítése és az implantátumok megfelelő kezelése.

 • A fogászati implantáció rövid története
 • Képalkotó eljárások jelentősége az implantológiában; panoráma röntgen vs. 3D Cone Beam CT – felvételek az implantáció előtt és után
 • A sikeres implantáció feltételei; az osseointegráció és befolyásoló tényezői
 • Speciális implantációs technológiák, módszerek és azok indikációi és kontraindikációi
 • Szakmailag nem elfogadott implantációs módszerek kritikája
9. Az implantációs protetika asszisztensi vonatkozásai, tesztírás

Az implantátumokra készülő fogpótlások készítése kiemelt precizitást igényel. A lenyomatvétel különleges felkészültséget igényel akár hagyományos, akár digitális modellkészítés zajlik. Jól működő implantációs fogpótlás akkor készül, ha a fogorvos és asszisztense jól ismerik a lehetséges protetikai megoldásokat és azok kivitelezésének folyamatát.

Az implantációs protetika lenyomatvételi eljárásai: zárt kanalas. nyílt kanalas, a digitális lenyomatvétel lehetőségei.

Implantátumokra készülő fogpótlások típusai: szóló foghiányok pótlásától a teljes fogatlan állcsont rehabilitációig; all-on-4 koncepció.

Kérjen ajánlatot!

Kérjen ajánlatot az info@dentowl.hu e-mail címen, vagy az alábbi üzenő felületen!

Hatékonyságnövelés fogorvos és asszisztens együttműködésében a szájsebészeti és implantológiai beavatkozások során

14 + 7 =