Master of DentOwl Assistant – Oral Surgery

Hatékonyságnövelés fogorvos és asszisztens együttműködésében a szájsebészeti és implantológiai beavatkozások során

Részletek

Időpont: 2020. április 17-18. 09:00–16:30
Helyszín: 1102 Budapest, Állomás utca 8., Realtrade Kft.
Előadók: dr. Suri Csilla PhD., dr. Radánovics-Nagy Dániel, dr. Sidó Levente

Tematika

1. nap

Back to the basics – Anatómiai alapismeretek fogászati asszisztensek számára

Hangsúlyozandó, hogy nem „száraz”, latin nomenklatúrával szeretnénk traktálni a résztvevőket, hanem a klinikumban tevékenykedő fogászati asszisztensek számára releváns és fontos anatómiai alapismereteket szeretnénk felfrissíteni 3 dimenziós mulázsok segítségével illetve szemléletes ábrákkal és klinikai képekkel, amelyeket a hallgatók egy kinyomtatott összefoglaló formájában meg is kapnak. 

Az általános fogeltávolítás eszközigénye, szájsebészeti műszerismeret

Az extractio a leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozás, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a fogászati asszisztens rutinszerűen ismerje az ehhez szükséges kellékeket, emellett az egyéb általános szájsebészeti műtétekhez szükséges műszereket. Minden egyes eszközt kézbe adunk, elmagyarázzuk a működését és interaktív program keretében gyakoroltatjuk a felismerésüket. 

Infekciókontroll jelentősége a szájsebészeti beavatkozások során

Az egyik legalapvetőbb és legfontosabb fogászati asszisztensi kompetencia a fogászati rendelő, illetve beavatkozások során használt kéziműszerek tisztántartása és fertőtlenítése. Az alapvető infekciókontroll ismeretek felelevenítésén túl típushibákra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

Dentálhigiénikusok szerepe a szájsebészeti beavatkozások megfelelő kondícióinak megteremtésében; az implantációs fogpótlások utógondozása

Ideális esetben minden fogászati – így a szájsebészeti – beavatkozás gyulladásmentes szájkörnyezetben végzendő. Éppen ezért a dentálhigiénikusok munkája is elengedhetetlen ezen a téren: supra- és subgingivalis depurálás, gyökérsimítás illetve a páciens edukálása-instruálása-motiválása a helyes individuális szájhigiénés technikák elsajátítására és fenntartására. 

Az implantációval kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségek (Implant Regiszter, Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)

Alapvetően munkáltatói kötelezettség mind az Implant Regiszterbe, mind az EESZT-be történő jelentés teljesítése, mégis fontosnak tartjuk az alapvető ismeretek átadását, hiszen bizonyos fogászati praxisokban az adminisztratív jellegű feladatok egy részének teljesítése a fogászati asszisztensekre, dentálhigiénikusokra hárul. 

2. nap

A dentoalveoláris szájsebészet szerepe a fogászati beavatkozások palettáján

A sikeres betegellátás alapja az eredményes csapatmunka. Kiemelkedően fontos az ellátásban szereplők (fogorvos, szájsebész, asszisztenseik) hatékony együttműködése. Saját tanulságos klinikai esetek bemutatásával szemléltetjük a téma fontosságát. 

A fogeltávolítás asszisztensi aspektusai

Az extractio a leggyakrabban végzett szájsebészeti beavatkozás, éppen ezért fontosnak tartjuk indikációs területeinek és komplikációinak, valamint posztoperatív teendőinek ismertetését. 

Szájsebészeti műtéti beavatkozások asszisztensi vonatkozásai

A szájsebészeti steril műtétek speciális igényeket támasztanak az asszisztencia felé, ezeket igyekszünk a leggyakoribb beavatkozások tükrében sorra venni. 

 • Alapfogalmak és az eljárások ismertetése:
  • Bölcsességfogak sebészi eltávolítása
  • Gyökércsúcs-rezekció
  • Csontpótló eljárások, sinus-lift
 • Az asszisztens feladatai a beavatkozás előtt, közben és után
 • Tippek és trükkök a hatékony együttműködéshez
A fogászati implantáció asszisztensi aspektusai

A fogászati implantátumok integrálódásának és hosszú távú működésének alappillére a gyártói utasítások betartása és a megfelelő műtéti technika alkalmazása. Különleges jelentőségű a műtét eszköz- és fogyóanyag szükségletének megfelelő előkészítése és az implantátumok megfelelő kezelése.

Az implantációs protetika asszisztensi vonatkozásai, tesztírás
 • Az implantátumokra készülő fogpótlások készítése kiemelt precizitást igényel. A lenyomatvétel különleges felkészültséget igényel akár hagyományos, akár digitális modellkészítés zajlik. Jól működő implantációs fogpótlás akkor készül, ha a fogorvos és asszisztense jól ismerik a lehetséges protetikai megoldásokat és azok kivitelezésének folyamatát.
 • Implantátumokra készülő fogpótlások típusai: szóló foghiányok pótlásától a teljes fogatlan állcsont rehabilitációig; all-on-4 koncepció
 • Záró teszt megírása.