Általános Szerződési Feltételek a DentOwl Group Kft. szervezésében megvalósuló képzésekhez

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a DentOwl Group Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „DentOwl”) által üzemeltetett www.dentowl.hu domain néven elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) keresztül történő online fogászati képzések tananyagainak (a továbbiakban: „DentOwl modul”), illetve jelenléti fogászati képzéseinek az értékesítésére létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (a továbbiakban: „ Jelentkező”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Képzésre történő jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Jelentkező a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.

I. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

A szolgáltató a Weboldalon elérhető DentOwl modulok és jelenléti képzések esetében a DentOwl Group Kft.

DentOwl Group Kft. adatai, elérhetősége:

székhely: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/A. 2. em. 2. a.
levelezési cím: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/A. 2. em. 2. a.
cégjegyzékszám: 01-09-329337
adószám: 26508649-1-42
képviseli: dr. Radánovics-Nagy Dániel ügyvezető önállóan, dr. Radánovics-Deáki Dóra ügyvezető önállóan
e-mail cím: info@dentowl.hu

A Webonic Kft.mint tárhelyszolgáltató adatai és elérhetősége:

székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
cégjegyzékszám: 07-09-025725
adószám: 25138205-2-07
e-mail cím: support@webonic.hu

A Jelentkező és a Dentowl (a továbbiakban: „Felek”) kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (DentOwl modulok és jelenléti képzések megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.

A Felek közötti szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében távollévők között létrejövő fogyasztói szerződésnek minősül.

A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a weboldalon létrehozott felhasználói fiók, valamint azok adatai és a kiállított számla igazolják, amelyeket a DentOwl a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.

A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Jelentkező felel. A DentOwl kizár mindenfajta felelősséget, amely a Weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Az elküldött jelentkezést érintő adatok módosítására az info@dentowl.hu e-mail címen van lehetőség.

II. Online és jelenléti képzések általános tudnivalói

A Weboldalon elérhető DentOwl modulok, illetve jelenléti formában végezhető képzések (a továbbiakban: “Képzés(ek)”) szervezője és lebonyolítója a DentOwl.

A Képzések kizárólag a Weboldalon keresztül, elektronikus úton rendelhetők meg, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.

A Weboldalon keresztül elküldött jelentkezést a DentOwl csak akkor fogadja el, ha a Jelentkező az adott Képzésnél elhelyezett jelentkezési lapon a jelentkezéshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Weboldalon keresztül megvásárolt online képzésekhez való hozzáférés csak akkor garantált, ha a felhasználó a Számlázási adatokra és a Felhasználói fiókra vonatkozó űrlap minden mezőjét maradéktalanul kitölti. A hibás adatok megadásából való károkért (hozzáférés hiánya, a felhasználói fiók nem rendeltetésszerű működése) a DentOwl felelősségre nem vonható.

Az online képzéseket, vagy az online képzési rendszer használatához szükséges Felhasználói fiók belépési adatait e-mailben kapja meg a Jelentkező a vásárlásnál megadott e-mail címre. A Felhasználói fiók adatait (felhasználónév, jelszó) a Fiókom menüpontban a Felhasználó a bejelentkezést követően módosíthatja. A DentOwl modul megvásárlásával a Jelentkező a vásárlás során kiválasztott online képzés(ek)hez szerez hozzáférést egy fő részére. Az online képzések anyagaihoz kizárólag a Jelentkező jogosult hozzáférni, időbeli korlátozás nélkül. A hozzáférés nem átruházható. Az online képzés egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében a DentOwl fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére.

A jelenléti képzés megvásárlása a vásárlás során kiválasztott időpontban tartott jelenléti, azaz személyes megjelenést igénylő képzésre jogosítja a Jelentkezőt. A vásárlás során kiválasztott időpont a megrendelést követően nem módosítható, a képzési alkalom későbbi képzési alkalomra nem vihető át, továbbá másik képzésre nem váltható be. A DentOwl fenntartja a jogot a képzés időpontjának a képzési alkalom meghirdetését követő módosítására, vagy a képzési alkalom elhalasztására. A megrendelő a képzési időpont módosítása, vagy a képzés elmaradása esetén jogosult a megvásárolt képzés időpontját egy későbbi képzési időpontra módosítani amennyiben van későbbi időpontra meghirdetett képzés, vagy a képzés díjával megegyező összeget egy másik teljes árú jelenléti képzésre beváltani vagy a képzés díjának visszatérítésére.

A Jelentkező a Weboldalon megtekintheti egy-egy DentOwl modul, illetve jelenléti képzés rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni képzéseinkről, akkor a DentOwl adatai között rögzített e-mail címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a DentOwl-lal.

A Képzések részvételi, valamint értékesítési díja változtatásának a jogát a DentOwl fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Képzések részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Jelentkező a jelentkezését már elküldte, a Jelentkező tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát a Weboldalon.

Amennyiben a DentOwl hibás árat tüntet fel a Képzés mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a Képzés ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a DentOwl nem köteles a Képzést a hibás áron szolgáltatni, de köteles egy külön elektronikus levélben felajánlani a Jelentkező részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Jelentkező ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

III. Online és jelenléti képzésekre történő jelentkezés

A Weboldalon az „Aktuális Képzések menüpontban elérhető Képzéseket, valamint az „Aktuális Képzések” – „Online képzések” menüpontban lévő képzéseket egyesével, vagy a DentOwl által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A vásárlás során minden esetben Felhasználói fiókot hozunk létre annak érdekében, hogy az Online tananyagok hozzáférhetőségét biztosítani tudjuk. Vendég fiókkal nincs lehetősége a Felhasználónak Online képzéseket vásárolni. A vásárlási folyamatot a kiválasztott képzés vagy képzés csomag esetében a képzéshez kapcsolódó „Kosárba teszem” gombra kattintva lehet elkezdeni. A vásárlási folyamat során meg kell adni a számlázási adatokat, a Jelentkező adatait, illetve ki kell választani a fizetési módot. Miután megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat kérjük kattintson a rendelési oldal alján található „Tovább a pénztárhoz” gombra. Az adatok hibátlan megadását követően további információkat talál a kiválasztott fizetési lehetőségről, illetve banki átutalást választva a számlázás céljából megadott email címére automatikusan elküldjük díjbekérőjét, melynek kiegyenlítésére 8 nap áll rendelkezésre.

Fizetési módok:

a) Banki előre utalással történő teljesítés:

A megrendelés elküldését követően automatikusan kiállításra és az e célra megadott email címre elküldésre kerül a díjbekérő. A díjbekérőn megtalálja a DentOwl bankszámlaszámát és a díjbekérő sorszámát, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeg jóváírásra kerül a DentOwl bankszámláján, ezt követően kerül kiállításra és elküldésre a számla, valamint megtörténik a megrendelés teljesítése.

Átutalás adatai:

Bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 12010635-01656026-00100001
Kedvezményezett: DentOwl Group Kft.
Közlemény: a rendelés száma és a díjbekérő sorszáma
Figyelem! Előre utalásnál a rendelés teljesítésének ideje a jóváírási folyamat miatt megnövekszik (a Díjbekérő rendezésének időpontján túl 4-5 munkanapot is igénybe vehet).

b) PayPal fiókon keresztül történő fizetés:

PayPal fiókon keresztül lehetőség van bankkártya adatok megadása nélkül azonnal fizetni a webáruházban.

c) Bankkártyás fizetés:

Lehetőség van Visa, Mastercard vagy American Express kártyával fizetni, a tranzakcióra maximum 15 perc áll rendelkezésre.

Sikeres fizetési tranzakciót követően a számlázás céljából megadott e-mail címre a fizetési módtól függő határidőn belül (átutalás esetén a Díjbekérő rendezését követő 5 munkanapon belül, PayPal vagy bankkártyás fizetés esetén azonnal) elküldésre kerül a kiállított számla és a Jelentkező Felhasználói fiókján keresztül hozzáférést kap a DentOwl modulhoz, jelenléti képzés esetén a képzéssel kapcsolatos információk a képzést megelőzően kerülnek kiküldésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a kapott díjbekérő alapján minden költséget tartalmaz.

Amennyiben a díjbekérő, a számla, vagy a képzés indulásával és részleteivel kapcsolatos email-je nem érkezne meg, kérjük vegye fel a kapcsolatot a DentOwl-lal az info@dentowl.hu e-mail címen.

IV. A Felek jogai és kötelezettségei

A Jelentkező jogai és kötelezettségei

A Jelentkezőnek jogában áll a Képzésen online formában vagy személyesen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni. A Képzés anyagát a DentOwl kizárólag a bejelentkezett Felhasználók/Jelentkezők számára elérhető weboldalon, online (részben videós, részben írott) formában bocsátja a részt vevő Jelentkező rendelkezésére. A Jelentkező nem jogosult a jelen ÁSZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni.

A Képzésen részt vevő Jelentkező személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen módosítani.
A Képzést a DentOwl engedélye nélkül tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a DentOwl a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.

A Képzésen részt vevő Jelentkező nem tanúsíthat olyan magatartást hozzászólások formájában sem, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a DentOwl jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná.

A DentOwl jogai és kötelezettségei

A befizetett részvételi díjat részvétel lemondás esetén a DentOwl abban az esetben téríti vissza, ha a lemondás tényét a Képzés indulásának napja előtt minimum 5 munkanappal a Jelentkező e-mailen vagy postai úton jelzi. A Képzés indulásának napja előtti 5 munkanapban lemondott részvétel után a részvételi díj nem jár vissza.
A részvétel lemondására a Jelentkező 3.000,- Ft adminisztrációs díj megfizetése mellett jogosult. Lemondás esetén a DentOwl az adminisztrációs díjjal csökkentett részvételi díjat téríti vissza.

A DentOwl megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a Képzés indulását megelőző 3. munkanapon még nem érkezett meg a DentOwl bankszámlájára.

A DentOwl-nak jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a Jelentkezők száma nem éri el a minimális létszámot vagy ha az oktató a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis maior esemény bekövetkezése esetén. A DentOwl vállalja, hogy ilyen esetben a jelentkezőket a lehető leghamarabb értesíti a Képzés elmaradásáról és a Képzésre jelentkezők részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 munkanapon belül.

A DentOwl jogosult a Képzésben résztvevő Jelentkezőt a Képzésben való részvételből kizárni, amennyiben magatartása a Képzést, az oktatót vagy a Képzés többi résztvevőjét súlyosan vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a Képzést. A Képzésből az ÁSZF szerinti bármely kizárás esetén a Képzés díja nem jár vissza.

V. Kellékszavatosság

A Jelentkező a DentOwl hibás teljesítése esetén a DentOwl-lal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályai szerint.

A Jelentkező – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  • Igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  • A Jelentkező a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jelentkező viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a DentOwl adott okot.

A Jelentkező köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Jelentkező a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Jelentkező kellékszavatossági igényét a DentOwl-lal szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jelentkező igazolja, hogy a szolgáltatást a DentOwl nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jelentkező köteles bizonyítani, hogy az általa által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI. Felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Jelentkező a Korm. rendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondási jogának gyakorlására. A felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Ha a Jelentkező a felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a DentOwl-hoz (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére: 1146 Budapest, Cházár András utca 2/A. 2. em. 2. a., info@dentowl.hu
A Jelentkező határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.
Ha a fogyasztónak minősülő Jelentkező felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a DentOwl visszatéríti a Jelentkező által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során a DentOwl az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Jelentkező más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Jelentkezőt semmilyen többletköltség nem terheli.

VII. Adatvédelem

A DentOwl a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és azokat kizárólag a Weboldalon található Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használja fel. A DentOwl részletes Adatkezelési tájékoztatóját megtalálja a Weboldalon. A Jelentkező a Képzésre történő jelentkezésével hozzájárulást ad személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

VIII. Szerzői jog

A Képzések keretében kiadott, valamint a Jelentkező részére átadott online anyagok, prezentációk, videók, hanganyagok és azok minden egyes összetevője (a továbbiakban: „Szellemi alkotás”) szerzői jogi védelem alatt áll, amelynek jogosultja a DentOwl. A DentOwl a Szellemi alkotások bármilyen módszerrel, technikával történő rögzítésével, másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot fenntartja.

A Jelentkező a Szellemi alkotásokat kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően használhatja.

A Szellemi alkotások kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi alkotások bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A DentOwl követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését.

IX. Panaszok intézése

A DentOwl a szolgáltatásával kapcsolatos panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a DentOwl adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni. A DentOwl a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ ad. Amennyiben panaszra a DentOwl elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A DentOwl-lal kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a Felek között rendezhetők.

Amennyiben a Felek között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a DentOwl-lal való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Jelentkező a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a DentOwl székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
  • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: 06-1-488-2131, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  • Bírósági eljárás kezdeményezése.

X. Vegyes rendelkezések

A Weboldal üzemeltetése során a DentOwl igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni.

A Weboldal használatából, az információk esetleges félreértéséből vagy a helytelen következtetések levonásából eredő, valamint egyéb károkért a DentOwl mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., fogyasztói szerződéseknél a Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A DentOwl bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2020. 11. 11.