Dr. Vámos Zoltán

aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos, mentőorvos

Dr. Vámos Zoltán orvosi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte 2002–2008 között, ezt követően 2015-ben PhD-fokozatot szerzett, 2017-ben aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgát tett, majd egyetemi adjunktus lett. 2007-től mentőorvosként is dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál, valamint a Magyar Gyermekmentő Alapítványnál. Kutatási területe a kritikus állapotú felnőtt és gyermek sérültek ellátása, keringésszabályozás, valamint a súlyos koponyasérülések. Számos hazai és nemzetközi kutatás szakmai vezetője. Számos társegyetemmel (Ludwig-Maximilians-Universität München, Cambridge University) végez közös kutatómunkát. Nemzetközi magas impaktfaktorú szakmai közlemények szerzője, társszerzője (pl. Lancet). Vendégoktató számos hazai és külföldi egyetemen. Öt magyar és egy idegen nyelvű tankönyv társszerzője. John O’Keefe Nobel-díjas kutatóval közös agykutatási projektben vesz részt.

Következő eseményei

Jelenleg nincs meghirdetett képzése.

Dr. Vámos Zoltán képzései

Kritikus állapotú beteg ellátása a fogászati praxisban